Home   Apie mus   Mokytojai

Mokytojai

Matematikos mokytoja

Stasė Aleksėjūnienė

Matematikos mokytojas


Lietuvių kalbos mokytoja

Jūratė Jakaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Loreta Naujikienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Dovilė Akstinaitė

Lietuvių kalbos mokytoja 

Rasa Žygė

Fizikos mokytoja

Marytė Sriubšienė

Anglų kalbos mokytoja

Eleonora Kalinina

Anglų kalbos mokytoja

Ilona Podriabinkina

Chemijos mokytoja

Natalija Kalionova

Biologijos mokytoja

Daiva Vagulienė

Biologijos mokytoja

Toma Norvilė

Istorijos mokytoja

Natalija Kurdiukova

Istorijos mokytoja

 

Muzikos mokytoja

Dana Podriabinkina-Kalytienė

Geografijos mokytoja

Regina Dingelienė

Rusų kalbos mokytoja

 

Dailės ir technologijų mokytoja

 

Pradinių klasių mokytoja

Daiva Šmotavičienė

Pradinių klasių mokytoja

Violeta Strimaitytė

Pradinių klasių mokytoja

Rasa Žygė

Kūno kultūros mokytojai

Dana Podriabinkina – Kalytienė, Vytautas Verikas

Informacinių technologijų ir Biblijos mokytojas

Aleksandr Grunenkov

Ekonomikos mokytojas

Vytautas Verikas

Mokytojo padėjėja

Danutė Valeikienė