Home   Privatu: Apie mus   Vizija, misija

Vizija, misija

Mokyklos Vizija

Mokykla yra svarbi Lietuvos švietėjiško, visuomeninio ir kultūrinio konteksto dalis.

Mes tikime, kad:

    • Dievas sukūrė visą regimą ir neregimą pasaulį ir dalyvauja kiekvienoje žmogaus veikloje;
    • Mokykla gali būti antrieji namai;
    • Nėra negabių vaikų;
    • Krizės – galimybė tobulėti;
    • Mokytis ir tobulėti turime kartu.

Mes neieškome lengviausio kelio, bet siekiame padėti kiekvienam atrasti savo kelią.

Mokyklos  Misija

Suteikti pilnavertį išsilavinimą, drauge puoselėjant krikščioniškąsias vertybes, skatinant vaikus atrasti savo talentus bei ugdant savarankiškumą.