Home   Apie mus   Priėmimas

Priėmimas

Priėmimas į VŠĮ “Vaivorykštės tako“ gimnazijos Vilniaus filialą

Priimdami netaikome konkursų, laukiame visų, norinčių mokytis mažoje aplinkoje.

Mokyklos privalumai: šilta, jauki mokyklos aplinka, mylintys mokytojai, nedideli klasių kolektyvai statydina ir ugdo labiausiai socialiai pažeidžiamus vaikus (globojamus vaikus, našlaičius, vaikus iš nepilnų šeimų).

Tėvai supažindinami su mokyklos misija, mokinių elgesio taisyklėmis ir sutarties sudarymo sąlygomis.

Mokiniai priimami į mokyklą pateikę prašymą raštu, sudarę ir pasirašę dvišalę sutartį (tarp mokyklos vadovo ir vieno iš mokinio tėvų ar globėjų) bei pateikę medicininę pažymą, kad mokinys gali lankyti mokyklą.

Specialiųjų poreikių vaikai į bendrojo ugdymo grupes priimami pateikę pedagoginės – psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimus.

Mokinių priėmimas ir išvykimas įtvirtinami direktoriaus įsakymu, ugdytinio asmens byla ir dokumentai persiunčiami į tolimesnę mokymosi įstaigą per Švietimo skyrių.

 Priėmimo mokytis prašymas parsisiuntimui.

Ateikite, susipažinsime, aptarsime smulkmenas, drauge nuspręsime ateities planus.