Socialinė veikla

Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma ugdymo proceso dalis.

Socialinei-pilietinei veiklai skiriama trukmė:

5-8 kl., I-II G kl. mokiniams – 20 val. per mokslo metus;

III G kl. mokiniams – 40 val. per mokslo metus;

IV G kl. mokiniams – 10 val.* per mokslo metus.

* taikoma tik 2023–2024 m.m. besimokantiems abiturientams

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Visos teisės saugomos © 2023