Home   Kitoks tėvų susirinkimas:) 2016.02.11

Kitoks tėvų susirinkimas:) 2016.02.11

Kitoks tėvų susirinkimas:) 2016.02.11

Vasario 11 d. 17.00 mokykloje vyko kitokio negu iki šiol buvo įprasta formato tėvų susirinkimas. Džiugu, kad šiame susirinkime aktyviai dalyvavo ir mokiniai. Programoje apart I-ojo pusmečio rezultatų aptarimo ir Tėvų komiteto pristatymo, buvo pristatytas naujas socialinis projektas „Augu atsakingas“, tėvai, vaikai ir mokytojai išmėgino savo proto jėgas šachmatų turnyro metu, visi nedalyvavę buvo suskirstyti į komandas spręsti loginių mokytojos Violetos parinktų užduočių. Po susirinkimo visi vaišinosi vaikų pagamintais pyragais ir arbata:)

Tėvelių komanda sprendžia loginius uždavinius Vaikai, mokytojai ir tėveliai šachmatų turnyre Liko ištvermingiausi:)