Priėmimo tvarka

Sprendimas dėl vaiko priėmimo į gimnaziją priimamas atsižvelgus į laukiančiųjų sąrašą, esamą klasės sudėtį ir turimų specialistų galimybes suteikti vaikui reikiamą pagalbą. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su gimnazijos misija ir vizija, mokinių elgesio taisyklėmis ir mokymo sutarties sąlygomis.
 
Prieš priimant į gimnaziją pateikiami šie dokumentai:
  • prašymas priimti mokytis; 
  • mokinio asmens dokumentas (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė ar pasas); 
  • dvi mokinio nuotraukos (dydis 2,5 cm x 3 cm); 
  • medicininė pažyma, patvirtinanti, kad mokinys gali lankyti mokyklą;
  • specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) papildomai mokyklai pateikia Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos, emocijų, elgesio, dėmesio ar aktyvumo sutrikimus (daugiau informacijos čia);
  • pasirašyta mokymo sutartis.
Jeigu susidomėjote mūsų ugdymo įstaiga, pokalbiui su gimnazijos direktoriumi kviečiame užsiregistruoti el. paštu [email protected]. Prašome nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad galėtume su Jumis susisiekti ir suderinti susitikimo laiką. Į susitikimą tėvus (globėjus, rūpintojus) kviečiame atvykti kartu su mokiniu.
Visos teisės saugomos © 2023