PUPP (10 kl)

20232024 M. M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI 

 

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

Vykdymo būdas

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

2024 m. sausio 8 d. –  gegužės 16 d.

*

Tradicinis arba nuotolinis**

2. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

2024 m. gegužės 8–9 d.

9 val.

Elektroninis***

3. Matematika

2024 m. gegužės 13–14 d.

9 val.

Elektroninis***

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Jei mokinys mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, tai pasiekimų patikrinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Jei mokinys mokosi kitu nei nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdu, pasiekimų patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.

*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu elektroniniu ar nuotoliniu būdu.

 

Išsamią Nacionalinės švietimo agentūros informaciją apie Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą galite rasti čia.

Visos teisės saugomos © 2023